Gerd Ljunggren

HR-sjef

416 69 322

Master of Management, BI. Studerer risikostyring og sikkerhetsledelse ved UiS (masterprogram).

Gerd har 20 års erfaring som HR-leder, blant annet fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani på Svalbard og ASKO ØST AS på Vestby. Hun har også jobbet som avdelingsleder ved NAV Moss.

Gerd er langt over gjennomsnittet glad i å reise, og hun bruker mye tid på fiske og friluftsliv. I tillegg er hun vigsler for Humanetisk Forbund.

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner