Hans V. Sunde

Strategisk rådgiver / Partner

416 88 934

Hans har en Mastergrad i Rådgivning fra NTNU og er i tillegg utdannet Lektor, med faglig fordypning innen voksenopplæring, språk, matematikk og fysikk.

Det er få områder i Din Utvikling Hans ikke har vært innom. Han har utviklet mange av konseptene som danner grunnlaget for selskapets vekst frem til nå, og vært sentral i oppbyggingen av en større organisasjon som resultat av veksten. Da vår Administrerende Direktør ble syk høsten 2016 var Hans konstituert som stedfortreder i denne stillingen.

Som person er han systematisk og målrettet, med svært høy arbeidskapasitet og evne til å tilegne seg ny kunnskap på kort tid.

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner