Karriereomstilling og karriereveiledning

En vellykket omstillingsprosess kjennetegnes ved at bedriften har tilrettelagt nødvendig støtte for de berørte i overgangen til ny jobb, samtidig som ledelsen og organisasjonen underveis har klart å opprettholde fokus på daglig drift og leveranser. 

Tilrettelagt gjennomføring

Sammen med våre kunder tilrettelegger vi et utvalg av karrieretjenester som imøtekommer behov for støtte i overgangen til ny karriere. Vi jobber med alle nivåer i organisasjonen og håndterer både små og større omstillingsoppdrag. Siden vår oppstart i 2004 har vi gjennomført karriereomstillingstjenester for over 11 500 kandidater over hele landet, og 95 % av våre kandidater har som resultat av dette fått seg ny jobb. Karriereveiledning i regi av oss oppleves som trygg, profesjonell og seriøs.

Karriereomstilling og karriereveiledning i regi av Din Utvikling kan inkludere:

Klikk deg inn på våre tjenesteområder under, eller kontakt en av våre medarbeidere om du har spørsmål om innhold, tilpasning og leveranse.

Vis kontaktskjema

Kontakt oss om Karriereomstilling

Bjørn-Eirik Buschmann

Direktør Omstilling og Utvikling / Partner


909 70 113 Les mer ›

Jobbsøkerkurs

Kurset er beregnet for alle som er i jobbsøkerprosesser og for bedrifter som har behov for omstrukturering.

Les mer ›

Outplacement/karriereveiledning

Outplacement er et individuelt tilpasset karriereprogram. Deltakere i Outplacement får profesjonell bistand til å komme i nytt virke.

Les mer ›

Privatøkonomisk rådgivning

Rådgivningen tar utgangspunkt i deltakers individuelle situasjon og gir en oversikt over egen økonomi og fremtidige muligheter.

Les mer ›

Trening av ledere i §15-1-samtaler

Omstillingsprosesser fører ofte til avvikling av arbeidsforhold. Avviklingssamtalen er nedfelt i arbeidsmiljøloven, og er i seg selv en krevende oppgave.

Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner