Virksomhetsutvikling

Virksomhetsutvikling handler om å arbeide strategisk samt å kunne utvikle og fasilitere arbeids- og forbedringsprosesser som involverer og engasjerer leder- og medarbeiderressursene til stadig å fokusere på organisatoriske og økonomiske forbedringer. Gjennom rådgivning, analyser, coaching og skreddersydde opplæringstiltak bistår vi våre kunder med å skape betydelige resultater.

Vi skaper bevegelse, engasjement og resultat hos våre kunder

Din Utvikling jobber med ambisiøse virksomheter som er ydmyke og tøffe nok til å innhente ekstern ekspertise i forbedring/optimalisering av endrings- og utviklingsarbeid, og som lar oss ta del i virksomhetens indre liv, utfordringer, muligheter, mål og strategier. Vi blir verdsatt for vår evne til å være på kundens banehalvdel hvor vi kartlegger, utfordrer, er direkte og stiller de gode (og for noen de tøffe) spørsmålene som skaper refleksjon og utvikling, tydeliggjør mål og sikrer fremdrift.

Vi skaper bevegelse og bidrar til virksomhetsutvikling gjennom strategisk rådgivning og målrettet organisasjons- og lederutvikling, med basis i involveringsbaserte forbedringsprosesser. 

Kontakt oss om Virksomhetsutvikling

Bjørn-Eirik Buschmann

Direktør Omstilling og Utvikling / Partner


909 70 113 Les mer ›

Lederutvikling

Bedriftsintern lederutvikling tar utgangspunkt i organisasjonens behov og utvikler både organisasjonen og enkeltlederne.

Les mer ›

Strategier og virksomhetsforbedring

Økonomiske og organisatoriske forbedringer krever endringskompetanse og involveringsbaserte tilnærminger.

Les mer ›

Ledergruppeutvikling

Gjennom vår kompetanse og våre verktøy bistår vi i kartlegging og utvikling av effektive ledergrupper.

Les mer ›

Leder- og teamutvikling

Dagens og fremtidens arbeidsliv krever i større grad at lederne evner å involvere medarbeidere på alle nivåer i organisasjonens utviklingsarbeid.

Les mer ›

Kursprogrammer/medarbeiderutvikling

Din Utvikling tilbyr bedriftstilpassede kurs som understøtter kundens ambisjoner for medarbeiderutvikling, kompetanseutvikling og virksomhetsutvikling. 

Les mer ›

Salgskurs

Dagens og fremtidens arbeidsliv krever i større grad at lederne evner å involvere medarbeidere på alle nivåer i organisasjonens salgsarbeid. Derfor blir en salgskurs viktigere, samtidig som det også settes større krav til å dyrke individuelle ulikheter og ferdigheter i teamet.

Les mer ›

Coaching

Effektiv personlig utvikling forutsetter en bevisstgjøring på hva personen er god til og hvilke områder lederen må fokusere på for å utvikle seg videre. Gjennom vår kompetanse bistår vi med coaching og effektiv kartlegging og tilrettelegger for personlighetsutvikling.

Aktuelle verktøy

  • Individuell coaching
  • Coaching av team
  • Kurssamlinger
  • Strategiske diskusjoner om veivalg
  • Gode prinsipper for personlig utvikling
Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner