Coaching

Coaching er en personlig utviklingsprosess, der coach støtter og utfordrer kunden på veien til sine ønskede mål. Målene kan være relatert til jobb, motivasjon, lederrollen eller viktige veiskiller som jobbskifte. 

Aktuelle verktøy

 • Individuell coaching
 • Coaching av team
 • Kurssamlinger
 • Strategiske diskusjoner om veivalg
 • Gode prinsipper for personlig utvikling

Dagens og fremtidens arbeidsliv krever i større grad at ledere og medarbeidere evner å utvikle seg personlig og faglig. Derfor blir coaching viktigere, samtidig som det også settes større krav til å dyrke individuelle ulikheter og ferdigheter i teamet.

Et coachingforløp strekker seg over tid, fra fire til tolv måneder. Hyppighet og lengde på samtalene avtales individuelt. Samtalene varierer mellom personlige møter og telefonmøter. Coaching er en mental pause fra en stresset hverdag, som gir rom for refleksjon og nye perspektiver. Sammen belyser vi evner og muligheter, begrensende holdninger og atferd. Coaching gjennomføres som enkeltstående aktivitet eller som del av en større utviklingsprosess.

Coaching hjelper deg til å forstå ulike sider av deg selv og være sanseskarp på dine medarbeideres kompetanse, behov og kapasiteter, og fremme disse til det beste for teamet. Coaching hjelper deg å se din egen og organisasjonens overordnede utviklingspotensial og sammensetning.

 Viktige elementer

 • Coachingen er forankret i den enkeltes livssituasjon, jobb eller strategiske utfordringer.
 • Den som coaches setter selv agenda for samtalen.
 • Hver samtale har et tydelig mål og et bevis for at målet er nådd.
 • Coach gir oppgaver og utfordringer mellom sesjonene.
 • Den som coaches må selv ta ansvar for egen utvikling og vekst.
 • Hver enkelt er ansvarlig for sine resultater.

 Din Utvikling besitter verktøy, metoder og mangeårig kompetanse innenfor coaching. Vi arbeider strategisk sammen og i prosess med våre kunder. Mange coachingprosesser går gjerne over lang tid, med individuell veiledning mellom samlinger. Vi bruker også en rekke verktøy i kartlegging og utvikling, samt verktøy for måling av effekt. 

Ta kontakt med oss i Din Utvikling når du ønsker å diskutere coaching på et faglig plan. Les også mer om lederutvikling og teamutvikling.

Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner